فرم تکریم ارباب رجوع
  فرم نظر سنجی
   میزان اطلاع رسانی برای خدمات مورد درخواست به شما چگونه بود؟  
   نحوه برخورد پرسنل با شما چگونه بود ؟  
   نحوه خدمت رسانی به شما چگونه بود ؟  
   نام فرد یا افرادی که برخورد خوبی با شما داشتند؟  
   نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی باشما داشتند؟  
   چنانچه درخواست خلاف مقرارت از شما شده لطفا با ذکر مورد مرقوم فرمائید:  
  لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید:  
  در صورت تمایل قسمت زیر را تکمیل نمایید :
  نام و نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0